Våra barn är det värdefullaste vi har – och att få barn är en av våra viktigaste och mest utvecklande erfarenheter i livet! Samtidigt utmanas vi som allra mest – och är som allra sårbarast – i vår föräldraroll. På denna workshop får du verktyg och stöd i att bli mer medveten och medkännande med dig själv i ditt föräldraskap. Med dessa verktyg kommer du att få mer närvaro, öppenhet och tålamod i mötet med ditt barn, samt en mer välmående och avstressad föräldratid.

I workshopen kommer att ingå:

– Delande (sharing) med andra föräldrar om hur ni har det med er själva och era barn. (Du är inte ensam om dina känslor!)
– Övningar i självomsorg och självmedkänsla samt i medveten närvaro (mindfulness) och känslohantering.
– Teori och samtal om väsentliga ämnen, som t ex anknytning och gränssättning:

Vad har vi själva med oss från vår uppväxt och vår livserfarenhet? Vad är våra mönster – på gott och ont? Vad önskar vi skapa i mötet med våra barn, och hur kan vi möjliggöra det? Hur kan stress och motstånd vändas till mjuk medvetenhet och acceptans?

Plats: Yogastudion Omegahälsan, Planteringsvägen 198, Helsingborg.

Datum: 22/9
Tid: kl 10-12
Pris: 250 kr (rabatt om medlem i Babycard: 210 kr)

Anmälan senast den 19/9 till Anna Rypi, anna@dynamiskasamtal.se.