Workshop i medvetet & medkännande föräldraskap

Våra barn är det värdefullaste vi har – och att få barn är en av våra viktigaste och mest utvecklande erfarenheter i livet! Samtidigt utmanas vi som allra mest – och är som allra sårbarast – i vår föräldraroll. På denna workshop får du verktyg och stöd i att bli mer...